Laktační poradna

Kojení

Kojení je přirozený způsob výživy kojenců a malých dětí. Výlučné kojení po dobu prvních 6 měsíců života zajišťuje dítěti optimální růst, vývoj a zdraví. Podpora kojení je jedním z preventivních programů, který má nejvíce prokazatelný dopad na zdraví dítěte a matky.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje výlučné kojení po dobu 6 měsíců, zavádění nemléčných příkrmů až po ukončeném 6. měsíci a pokračování v kojení 2 roky.

Řada výzkumů nejen z posledních let poukazuje na četné výhody kojení nebo krmení kojenců mateřským mlékem jak pro dítě, matku a rodinu, tak i pro celou společnost. Kojení přináší výhody z hlediska výživy dítěte, jeho zdraví a vývoje, zdraví matky, z hlediska psychologického, sociálního, ekonomického a ekologického.

Kojené děti mají nižší riziko onemocnění zažívacího traktu, potravinových alergií, respiračních onemocnění, do budoucna pak nižší riziko vzniku civilizačních chorob.

Kojení je spojeno s nižším rizikem karcinomu prsu před menopauzou, karcinomu ovarií, karcinomu děložního čípku, osteoporózy a anémie. Kojení má vliv na nižší dávku insulinu potřebnou u diabetiček. Usnadňuje přijetí mateřské role a zvýšení sebedůvěry, má vliv na vytváření vztahu mezi matkou a dítětem.

V porodnici mají edukaci o kojení na starosti dětské sestry. Jejich úkolem je naučit matku správnou techniku přiložení novorozence k prsu, naučit vhodné polohy ke kojení, v případě potřeby techniku odsávání a dokrmování mateřským mlékem alternativními technikami.

Po propuštění do domácího prostředí se mohou matky v případě problémů při kojení obrátit na některou z laktačních poradkyň, jejichž seznam je dostupný na internetu. Laktační poradkyně absolvují kurz pro laktační poradkyně a jsou povinné se pravidelně vzdělávat. Jejich úkolem je radit matkám po telefonu, nebo poskytovat návštěvy v domácím prostředí. Telefonická konzultace je vždy poskytována zdarma.

  Deset kroků k úspěšnému kojení


Naše služby

  • Individuální kontaktní laktační poradenství v Centru civilizačních chorob
  • Telefonické laktační poradenství
  • Návštěva a edukace v problematice kojení v domácím prostředí po individuální dohodě
  • Zapůjčení odsávačky mateřského mléka
  • Zapůjčení váhy pro novorozence
  • Přednášková činnost v oblasti laktačního poradenství
  • Přednášková činnost v péči o novorozence
  • Zapůjčení DVD nebo VHS zaměřených na problematiku kojení

Ordinační doba

Poradnapondělí 8.00 – 12.00 hod.
Telefonickydenně 15.00-18.00 hod.

Kontakt

Mgr. Machová Alena
+420 606 692 198
machova@zsf.jcu.cz
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe
Laktační poradna
Nerudova 53a
370 04 České Budějovice

Mapa