Revmatologická poradna

O našem centru

Současné poskytování zdravotně sociální péče v sobě zahrnuje jednak proces diagnostický a léčebný, jednak proces individuálního přístupu ke klientovi. V této souvislosti je potřeba uvést, že edukace ve zdravotní a sociální sféře se zaměřuje nejen na předávání informací a instrukcí, ale na komplexní péči o klienta. V praxi se však setkáváme s absencí této složky. Příčiny je možné hledat jak v časovém stresu personálu v pomáhajících profesích, tak v malé zkušenosti nebo právě v nedostatečné vybavenosti pracovníků kompetencemi, které jsou v tomto směru nezbytné. Pokud chceme u klienta dosáhnout pozitivní změny v přístupu k vlastnímu zdraví, musíme se zaměřit právě na jeho vzdělávánía výchovu v dané zdravotní a sociální problematice.

Náplň centra

V naší poradně se u klientů s revmatoidní artritidou, ale i dalšími revmatickými chorobami, zaměřujeme na edukaci sekundární a terciární, jejímž cílem je zlepšení kvality života člověka v rámci jeho onemocnění.

Vycházíme ze skutečnosti, že léčba revmatických chorob spočívá jednak na multioborové spolupráci, tj. revmatologa, ortopeda, chirurga, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, psychologa, sestry, sociálního pracovníka a praktického lékaře, ale i na spolupráci pacienta. Samotná léčba zahrnuje jak poskytnutí informací o úpravě životosprávy, soběstačnosti, pohybovém režimu, tak především podávání léků.

V poradně je věnován prostor problémům jak tělesným, tak duševním, ale i sociálním.

Nabízíme možnost konzultace s odborníky z řad sester, fyzioterapeutů, lékařů a prostor pro výměnu zkušeností mezi pacienty navzájem.

Při práci preferujeme vnímání klienta coby člověka, který má nějaký problém – problémy a společně se snažíme najít cestu pomoci skrze vzájemné porozumění.

Pravidelnou náplní poradny je skupinové cvičení individuálně uzpůsobené požadavkům a nárokům každého klienta. Cvičíme sestavy s pomocí over ball míčů, terabandů, ale i bez nich. V průběhu cvičební jednotky neopomínáme procvičit zejména drobné klouby rukou a nohou. Z našich zkušeností víme, že cvičení se pro nás stalo nejen pohlazením na těle, ale i na duši.

Dále provádíme základní vyšetření pohybového aparátu, jako např. rozsah pohybu kloubu, bederní rozvíjení úseku páteře a jsme schopni poradit i s výběrem vhodné kompenzační pomůcky pro běžné denní činnosti (vaření, hygienická péče, oblékání apod.). Některé z pomůcek je možno přímo v poradně vyzkoušet.

Tím, že se člověk aktivně účastní cvičení, ale i sociální skupiny či navštíví poradnu, rozšíří si znalosti v oblasti konkrétního onemocnění a zároveň aktivním způsobem participuje na léčebném procesu, což mnohdy vede i k vylepšení duševního stavu klientů v rámci jejich onemocnění.

Spolupracujeme s Centrem specializované péče pro biologickou léčbu v revmatologii Medipont PLUS s.r.o., a občanským sdružením Revma Liga.

Zaměstnanci

PhDr. Věra Stasková, Ph.D.
Vedoucí lékařka poradny
+420 389 037 408
staskova@zsf.jcu.cz

Ceník

Skupinové cvičení 60 minut: 30,-Kč/osoba

Pracovní doba

každou středu 10:30 – 11:30 a 13:00 – 14:00 skupinové cvičení
každou středu 14:00 – 16:00 – poradenství se sestrou i pacienty
každou 2. středu v měsíci 15:30 – 16:00 – poradenství s lékařem

Kontakt

+420 389 037 408
staskova@zsf.jcu.cz
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe
Centrum prevence civilizačních chorob
Nerudova 53a
370 04 České Budějovice

Mapa