Centrum fyzioterapie

O fyzioterapii

Fyzioterapie je zdravotnický obor zabývající se diagnostikou, terapií a prevencí funkčních poruch pohybového aparátu. Je součástí ucelené rehabilitace, která klade důraz na mezioborové propojení zejména s medicínskými disciplínami. Fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie v podobě fyzikální terapie. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, kineziologie, fyziologie, biomechaniky a vývojové kineziologie.

Cílem fyzioterapie je obnova pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.

Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami.

Před návštěvou fyzioterapeuta je vhodné nechat se vyšetřit rehabilitačním lékařem, který fyzioterapii účelně vyžádá, nebo lékařem specialistou, který může vyžádat fyzioterapii v rámci svého oboru, výjimečně i praktickým lékařem, který může vyžádat krátkou fyzikální léčbu. Specialista oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (dříve Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace) po důkladném vyšetření zjistí, zda stav pacienta nevyžaduje razantnější lékařský zákrok (např. operaci), nebo zda nebude vhodnější například klidový režim na lůžku.

Fyzioterapeut je odborník na problematiku pohybového aparátu, který na základě vlastních vyšetření a v souladu s doporučením lékaře stanoví a provádí terapii kombinací fyzioterapeutických postupů cíleně, pacientovi na míru s ohledem na jeho potřeby. V terapii používá celostní pohled na pacienta. Neléčí pouze místo bolesti, ale bere v úvahu souvislosti ze vzdálenějších segmentů těla. Nemalý vliv na pohybový aparát má také psychika.

Fyzioterapeut provádí komplexní kineziologické vyšetření, analýzu běžných denních aktivit, pracovních stereotypů i sportovních činností. Součástí fyzioterapie je prevence, edukace a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, dále doporučení ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů. Prostřednictvím fyzioterapeutických postupů, metodik a technik fyzioterapeut cíleně ovlivňuje funkce pohybového systému, interních orgánů i funkce psychické.

„Fyzioterapie není jen řemeslem, jak si to přejí někteří lékaři, ale je naopak uměleckou činností podloženou nejen vědeckými znalostmi, ale i morálními, etickými i estetickými hodnotami ku prospěchu nejen léčeného pacienta, ale i terapeuta a celé společnosti, která je sama již postižena některými chorobnými příznaky, aniž si to uvědomuje. Léčení společnosti není možné zákony, ale pouze změnou pohybového chování jedinců.“doc. MUDr. František Véle, CSc.

O našem centru fyzioterapie

Centrum fyzioterapie ZSF JU je registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství.

Služby

Naše centrum fyzioterapie poskytuje tyto služby:
 • komplexní služby ambulantního specialisty v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • nadstandardní vyšetření pohybového aparátu pomocí statické posturografie a povrchové elektromyografie
 • komplexní kineziologický rozbor
 • individuální fyzioterapie s využitím neurofyziologických i analytických metod
 • manuální terapie v podobě technik měkkých tkání, mobilizací kloubů a páteře, péče o jizvu, klasických masáží, reflexních masáží
 • fyzikální terapie – laser, ultrazvuk, elektroléčba, kombinovaná terapie, termoterapie
 • kinesiotaping
 • reedukace pohybových stereotypů, ergonomie
 • preventivní a regenerační fyzioterapie
 • odborná i individuální praxe studentů ZSF JU.

Podle rozsáhlého indikačního spektra:

 • funkční poruchy pohybového aparátu následkem přetížení při práci, sportu atd.
 • porucha funkce pánevního dna, stresová inkontinence a funkční sterilita
 • akutní i chronické bolesti pohybové soustavy, zejména zad a kloubů
 • stavy po úrazech a operacích
 • vertebrogenní onemocnění (výhřez meziobratlové ploténky)
 • degenerativní onemocnění kloubů a páteře
 • vrozené i získané vady páteře a dolních končetin (artrózy, deformity nohy, skoliózy, vadné držení těla)
 • neurologická onemocnění (cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, periferní parézy atd.)

Poskytujeme služby hrazené i nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Ceník

Ceník výkonů hrazených ze zdravotního pojištění

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění klientům těchto pojišťoven:

 • Ministerstva vnitra (ZP MV ČR - 211)
 • Česká průmyslová (ČPZP - 205)
 • Revírní bratrská (RBP-ZP - 213)

Klienti ostatních zdravotních pojišťoven si služby hradí jako samoplátci dle ceníku.

Rehabilitační lékařství
Vyšetření rehabilitačním lékařem + 1 kontrolní vyšetření(30 + 15 min.) 400 Kč
Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem(15 min.)150 Kč
Manuální terapie rehabilitačním lékařem(10 min.)100 Kč
Konzultace (edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou, reedukace pohybových schémat a korekce)(20 min.)200 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem(5 min.) 50 Kč
Fyzioterapie
Vstupní kineziologické vyšetření s následnou funkční terapií + 1 kontrolní vyšetření(45 + 15 min.)400 Kč
Individuální funkční terapie (předehřátí + manuální terapie + LTV manuální terapie + LTV na neurofyziologickém podkladě)(45 min.)350 Kč
Měkké a mobilizační techniky včetně předehřátí(45 min.)300 Kč
Fyzikální terapie - elektroléčba; ultrazvuk; kombinovaná terapie(5 aplikací)300 Kč
Vyšetření na posturografu s následnou terapií na principu biologické zpětné vazby(45 min.)500 Kč
PolyEMG vyšetření s následnou terapií na principu biologické zpětné vazby(60 min.)700 Kč
Terapie na posturografu na principu biologické zpětné vazby(15 min.)200 Kč

Při klinické praxi studentů sleva 20 %.

Dlouhodobá fyzioterapie nad 10 sezení v jedné kúře s danou diagnózou sleva 30 %.

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Předehřátí termoterapií(20 min.)50 Kč
Klasická masáž
1) částečná – záda nebo šíje či chodidla(15 min.)150 Kč
2) částečná – záda a šíje nebo horní či dolní končetiny(30 min.)250 Kč
3) celková – záda, šíje, horní a dolní končetiny(60 min.)450 Kč
Kinesiotaping (dle rozsahu tejpované oblasti a spotřebovaného materiálu)
1) malý50 Kč
2) střední100 Kč
3) velký150 Kč
Laser(1 aplikace)100 Kč
Individuální cvičení(45 min.)300 Kč
Léčebné balíčky:
proti bolestem zad – předehřátí termoterapií, terapie měkkých tkání, šíje a zad, mobilizace páteře(60 min.)400 Kč
proti bolestem kloubů – předehřátí termoterapií, terapie měkkých tkání horních či dolních končetin, mobilizace kloubů(60 min.)400 Kč

Sleva pro zaměstnance Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je 30 % z celkové ceny.

Zaměstnanci

Mgr. & Mgr. Markéta Bendová
Vedoucí fyzioterapeutka
+420 389 037 844
bendovam@zsf.jcu.cz
MUDr. Jana Wiererová
Odborná zástupkyně, rehabilitační lékařka
+420 389 037 845
wiererova@centrum.cz
Ordinační doba:
Středa 12.30–16.30

Kontakt

+420 389 037 844
centrumfyzioterapie@zsf.jcu.cz
Centrum fyzioterapie ZSF JU
J. Boreckého 27
370 11 České Budějovice
Ordinační doba:
Pondělí7:00 - 15:30
Úterý7:00 - 15:30
Středa7:00 - 16:30
Čtvrtek7:00 - 15:30
Pátek7:00 - 14:30

Mapa